FAQ

Tất cả tài liệu (nếu được sự cho phép của Diễn giả) sẽ được chia sẻ đến người tham dự trong vòng 3 ngày sau sự kiện. Người tham dự chỉ cần hoàn tất Phiếu đánh giá online, sẽ nhận được đường link xem trang tổng kết sự kiện và tải tài liệu.
Để tải về Thư gửi Doanh nghiệp từ Ban tổ chức, Quý Anh Chị chỉ cần: - Điền thông tin Tên công ty và thông tin cá nhân tại link này: http://vietnamlabourlaw.vnhr.vn/Home/ConvinceYourBoss - Nhấn tải về bản PDF có đầy đủ thông tin chương trình, chữ ký và con dấu từ BTC. Lưu ý: - Ban tổ chức không chịu trách nhiệm nếu Thư trên được sử dụng sai mục đích - Nội dung Thư có thể thay đổi, và được cập nhật đúng nhất với thời điểm mà Anh/Chị tải về - Đây là Thư gửi Doanh nghiệp nhằm giới thiệu chương trình, không phải là Yêu cầu thanh toán/ Thư mời tham dự miễn phí
Hóa đơn điện tử sẽ được gửi đến email mà Anh/Chị cung cấp khi đăng ký. Xin lưu ý, để tránh sai sót về nội dung hóa đơn, Quý Anh/Chị vui lòng: - Điền chính xác thông tin xuất Hóa đơn khi mua vé - Kiểm tra email và xác nhận Bản thể hiện hóa đơn - Nhận hóa đơn điện tử qua email.